Otázky týkající se obecně Edusítě

Co je to Edusíť a k čemu slouží?

Edusíť sdružuje odborníky v tematických oblastech vzdělávání a v oblasti rozvoje škol. Spojuje všechny ty, kteří mají co říci a chtějí pomoci ostatním.

Cílem je zpřístupnit do budoucna kontakty na odborníky jednotlivým školám a všem, kteří tyto odborníky potřebují pro rozvoj vzdělávání, své projekty a plány, ve formě otevřeného katalogu registrovaných odborníků.

Spuštění první verze Katalogu registrovaných odborníků Edusítě je naplánováno na únor 2021.

Proč vznikla Edusíť?

Uvědomujeme si, že v každém regionu působí velké množství odborníků na jednotlivá témata. Nicméně pouze ten, který na ně má osobní vazby a spojení se s nimi skutečně dokáže zkontaktovat.

Chceme proto usnadnit napojení odborníků na ty, kteří jejich služby potřebují a vyhledávají. Vytváříme tak mj. “most” mezi jednotlivými projektovými obdobími, kdy často dochází k tomu, že lidé, kteří pracovali na projektech v jednom období se v dalším projektovém období “ztratí”.

Pro koho je Edusíť určena?

V první řadě se jedná o odborníky v jednotlivých oblastech (např. Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, ale např. i Řízení a plánování atp.). Tedy všechny ty, kteří jsou schopni a ochotni odborně pomoci s přípravou a realizací projektů na školách a jiných vzdělávacích institucích.

V rámci chystaného katalogu registrovaných odborníků se v jeho první fázi zaměříme především na oblasti intervencí akčního plánování v rámci projektu P-KAP.

V druhé řadě Edusíť využijí právě ti, kteří na jednotlivých školách a dalších vzdělávacích institucích realizují nejrůznější projekty a připravují plány. Tedy ti, kteří potřebují využít služeb odborníků v jednotlivých tématech. Těm bude určen připravovaný Katalog registrovaných odborníků.

Jak fungují LinkedIn skupiny?

LinkedIn skupiny jsou speciální částí sociální sítě LinkedIn, která umožňuje sdružování jednotlivých uživatelů této sítě. Fungují jako jakási diskuzní fóra pro ty, kteří jsou jejími členy.

Jednotlivé LinkedIn skupiny, které jsme pro vás připravili, jsou uzavřené - tzn. je třeba požádat o přidání a garant skupiny může žadatele do skupiny přidat. To současně znamená, že cokoliv napíšete nebo sdílíte v této skupině se nedostane k jiným uživatelům na LinkedInu ani nikde jinde. Vše zůstane v dané tematické skupině.

Kdo Edusíť vytvořil?

Edusíť vzniká v rámci systémových projektů Národního pedagogického institutu ČR.

Kdy bude existovat Katalog registrovaných odborníků?

V tuto chvíli na něm intenzivně pracujeme. Spuštění první verze Katalogu registrovaných odborníků je naplánováno na únor 2021.

Musím být automaticky součástí veřejného katalogu?

Nikoliv. Katalog registrovaných odborníků Edusítě bude mít svá samostatná pravidla i proces výběru odborníků. Bude tedy na vás, zda o registraci požádáte. Každý bude mít na výběr, zda chce být registrován a uveřejněn v Katalogu, nebo zda bude chtít zůstat aktivní jen v tematických skupinách na LinkedInu.

Otázky týkající se tematických skupin

Co jsou to tematické skupiny?

Hlavním místem našeho setkávání jsou tematické LinkedIn skupiny.

Pro jednotlivá témata (např. Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, ale např. i Řízení a plánování atp.) jsme vytvořili samostatné skupiny, takže vždy budete obklopeni kolegy, kteří mají k danému tématu vztah a můžete se navzájem obohacovat. Seznam všech tematických skupin naleznete zde.

Proč LinkedIn skupiny?

Dlouho jsme přemýšleli a diskutovali o nejvhodnějším prostoru pro naše sdružování se na internetu. LinkedIn skupiny jsme nakonec vybrali pro obecnou rozšířenost sítě LinkedIn, univerzálnost, jednoduché ovládání a dostačující funkcionalitu pro naše potřeby. Věříme, že se v nich velmi rychle a jednoduše zorientujete.

Kdo skupiny moderuje?

Každá skupina má svého moderátora, který je současně odborným grantem daného tématu. Můžete proto očekávat adekvátní prostor pro relevantní diskuzi

Otázky týkající se katalogu registrovaných odborníků

Co je to Katalog registrovaných odborníků?

Dlouhodobým cílem Edusítě je zpřístupnit kontakty na odborníky jednotlivým školám a všem, kteří tyto odborníky potřebují pro rozvoj vzdělávání, své projekty a plány.

Můžete si jej představit jako katalog, ve kterém budou vedeni jednotliví registrovaní odborníci. Každý příjemce si zda bude moci nalézt daného odborníka na konkrétní téma ve svém okolí.

Kdo je příjemce katalogu?

Příjemcem označujeme kohokoliv, kdo má zájem o služby odborníků na téma vzdělávání, projektového plánování a v oblasti rozvoje škol.

Může jít o ředitele škol a vzdělávacích institucí, učitele, vedoucí jednotlivých projektů a další osoby. Zkrátka všichni, kteří vás, odborníky, potřebují pro rozvoj vzdělávání, své projekty a plány.

Jak bude probíhat komunikace s příjemci?

Komunikace nebude nijak centralizovaná ani řízená. Příjemcům bude skrze Katalog registrovaných odborníků Edusítě zpřístupněn přednostně váš LinkedIn profil a případně váš email a komunikace mezi nimi a vámi pak bude čistě na vás.

Je členství v síti zpoplatněno?

Členství v síti bude zcela zdarma a nebude nijak zpoplatněno ani pro odborníky, ani pro příjemce.

Jsou služby registrovaných odborníků zpoplatněny?

Edusíť nijak nevstupuje do případné dohody o poskytování služeb ze strany registrovaného odborníka. Dá se předpokládat, že registrovaní odborníci budou za své služby očekávat adekvátní odměnu. Veškeré podmínky však zcela v jejich režii a je třeba se konkrétně domluvit v rámci jednání s nimi.

Odborníky v jakých oblastech Katalog sdružuje?

Primárními oblastmi jsou Celoživotní učení, Čtenářská gramotnost, Digitální kompetence, Inkluze, Matematická gramotnost, Odborné vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů, Podpora kariérového poradenství vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání, Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, Polytechnické vzdělávání, Rozvoj výuky cizích jazyků, Řízení a plánování.

V jeho první fázi se zaměříme především na oblasti intervencí akčního plánování v rámci projektu P-KAP.

Je registrovaný odborník povinen své služby poskytnout?

Nikoliv. Poskytování jakýchkoliv služeb ze strany Registrovaného odborníka Příjemci je zcela na dohodě obou stran. Veškeré poskytování služeb včetně veškerých podmínek je plně v režii Registrovaného odborníka a Edusíť do těchto podmínek nijak nevstupuje, ani je nijak neupravuje, negarantuje ani nepřebírá žádnou odpovědnost.

Je registrovaný odborník povinen alokovat konkrétní čas pro Příjemce?

Nikoliv. Registrovaný odborník při registraci pouze prohlašuje, že je ochoten služby odborníka poskytovat. V jaké formě a v jaké výši není nijak specifikováno a je to zcela na jeho uvážení. Je samozřejmě žádoucí, aby Registrovaný odborník určitými volnými kapacitami disponoval. Nicméně je pochopitelné, že situace se může v čase měnit. Edusíť nepřebírá žádnou odpovědnost za to, zda Příjemcem oslovený Registrovaný odborník má volné kapacity pro poskytování požadovaných služeb.

Jakým způsobem Edusíť garantuje kvalitu a kompetenci registrovaných odborníků?

Edusíť kvalitu ani kompetenci přímo negarantuje. Jen kompetentně posuzuje poskytnuté údaje a materiály, které je žadatel o registraci povinen poskytnout (tyto podmínky a požadavky naleznete zde). Je na zvážení každého Příjemce, s kým se rozhodne navázat spolupráci a jakým způsobem si příp. ověří jeho kvalitu a kompetenci.

Kdo zodpovídá za správnost zveřejněných údajů?

Každý registrovaný odborník odpovídá za své zveřejněné údaje. V případě jejich změny je jeho odpovědností požádat o změnu těchto údajů v rámci Katalogu.

Jak bude probíhat výběr registrovaných odborníků pro katalog?

V tuto chvíli je tento výběr uzavřen pro členy Edusítě a přímo oslovené odborníky. Otevřít přihlášky pro širší odbornou veřejnost plánujeme v první polovině roku 2021.

Každý zájemce o registraci vyplní přihlášku a musí splnit několik podmínek (tyto podmínky naleznete zde).

V rámci procesu výběru bude odborným garantem Edusítě přihláška formálně posouzena a registrace schválena.

Na základě schválené přihlášky bude daný registrovaný odborník uveřejněn v katalogu.

Jak mohu jako registrovaný odborník změnit své zveřejnění údajů?

Pokud budete potřebovat provést jakékoliv změny související s vaší registrací v katalogu, bude pro to sloužit změnový formulář.

Jak mohu jako registrovaný odborník zrušit svoji registraci?

Pokud budete chtít svoji registraci ukončit a být z katalogu vymazán(a), bude stačit vyplnit patřičný formulář.

Kde jsou k dispozici další detaily ohledně katalogu registrovaných odborníků Edusítě?

Katalog odborníků je v tuto chvíli v intenzivním vývoji a pracujeme na něm.

O její přípravě budete informování skrze tematické skupiny. Jakmile bude připravena, určitě se to dozvíte včetně všech detailních informací.

Máte-li jakékoliv další otázky neváhejte se na nás obrátit skrze tento formulář.

Mohu nějak pomoci?

Určitě! Budeme vděční za jakoukoliv pomoc ať už v podobě zpětné vazby, konkrétního nápadu, inspirace, dobrého příkladu nebo aktivního zapojení do realizace. Pokud se chcete jakkoliv zasadit o plné zprovoznění Edusítě, neváhejte nás kontaktovat skrze tento formulář.

Máte-li jakékoliv další otázky neváhejte se na nás obrátit skrze tento formulář.