Katalog registrovaných odborníků

Naši pozornost v tuto chvíli napínáme k technologickému řešení katalogu.

Spuštění první verze je naplánováno na únor 2021. Jakmile budeme mít vše připraveno, naleznete zde online Katalog registrovaných odborníků k vašim službám.

Pokud nechcete spuštění katalogu promeškat, dejte nám vědět a my vás budeme informovat, jakmile bude katalog připraven.

Více o katalogu

  1. Katalog Edusítě bude dobrovolný, otevřený a bezplatný.

  2. Zájemce o odborné služby v něm bude moci vyhledat relevantního odborníka ve svém okolí a budou mu poskytnuty základní informace (obor, lokalita) a zprostředkovány kontaktní údaje (LinkedIn profil, email).

  3. Edusíť není placenou službou ani pro jednu ze zúčastněných stran a nijak nevstupuje do jakéhokoliv jednání o spolupráci mezi dotyčnými osobami.

  4. Edusíť pouze poskytuje přístup k základním informacím o odbornících, kteří zažádali o registraci v katalogu a kteří splnili základní pravidla registrace.

Zjistěte, jak se stát registrovaným odborníkem Edusítě.