Otázky týkající se obecně Edusítě

Co je to Edusíť a k čemu slouží

Edusíť sdružuje odborníky v tematických oblastech vzdělávání a v oblasti rozvoje škol. Spojuje všechny ty, kteří mají co říci a chtějí pomoci ostatním. Cílem je zpřístupnit do budoucna kontakty na odborníky jednotlivým školám a všem, kteří tyto odborníky potřebují pro rozvoj vzdělávání, své projekty a plány.


Proč vznikla Edusíť

Uvědomujeme si, že v každém regionu působí velké množství odborníků na jednotlivá témata. Nicméně pouze ten, který na ně má osobní vazby a konexe se na ně skutečně dokáže nakontaktovat. Chceme proto usnadnit napojení odborníků na ty, kteří jejich služby potřebují a vyhledávají. Vytváříme tak mmj. most mezi jednotlivými projektovými obdobími, kdy často dochází k tomu, že lidé, kteří pracovali na projektech v jednom období se v dalším projektovém období “ztratí”.


Pro koho je Edusíť určena?

V první řadě se jedná o odborníky v jednotlivých oblastech (např. Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, ale např. i Řízení a plánování atp.). Tedy všechny ty, kteří jsou schopni a ochotni odborně pomoci s přípravou a realizací projektů na školách a jiných vzdělávacích institucích.

V druhé řadě Edusíť využijí právě ti, kteří na jednotlivých školách a dalších vzdělávacích institucích realizují nejrůznější projekty a připravují plány. Tedy ti, kteří potřebují využít služeb odborníků v jednotlivých tématech. Toto je však až otázka druhé fáze Edusítě.


Kdo Edusíť vytvořil?

Edusíť vzniká v rámci systémových projektů Národního pedagogického institutu ČR.


Kde nyní Edusíť existuje?

V tuto chvíli se sdružujeme v LinkedIn skupinách dle jednotlivých témat. Do budoucna vznikne samostatná webová služba, která bude přístupná ředitelům, učitelům a další odborné veřejnosti.


Kdy bude existovat ona veřejná část?

V tuto chvíli na ni intenzivně pracujeme. O její přípravě budete informování skrze tematické skupiny. Jakmile bude připravena, určitě se to dozvíte.


Musím být automaticky součástí veřejné sítě?

Nikoliv. Veřejná část Edusítě (jakýsi katalog odborníků) bude mít svá samostatná pravidla, proces výběru odborníků a samostatný proces. Bude tedy na vás, zda se do sítě přihlásíte. Každý bude mít na výběr, zda se chce přihlásit o místo ve veřejné části Edusítě, nebo zda bude chtít zůstat aktivní jen v tematických skupinách.


Více informací o veřejné části Edusítě se dozvíte, jakmile bude připravena ke spuštění.


Otázky týkající se tematických skupin

Co jsou to tematické skupiny?

Hlavním místem našeho setkávání jsou v tuto chvíli tematické LinkedIn skupiny.

Pro jednotlivá témata (např. Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, ale např. i Řízení a plánování atp.) jsme vytvořili samostatné skupiny, takže vždy budete obklopeni kolegy, kteří mají k danému tématu vztah a můžete se navzájem obohacovat.

Dokud nebude spuštěna veřejná část Edusítě budou tematické skupiny jediným aktivním místem pro odborníky.


Jak fungují LinkedIn skupiny?

LinkedIn skupiny jsou speciální částí sociální sítě LinkedIn, která umožňuje sdružování jednotlivých uživatelů této sítě. Fungují jako jakási diskuzní fóra pro ty, kteří jsou jejími členy.

Jednotlivé LinkedIn skupiny, které jsme pro vás připravili, jsou uzavřené - tzn. je třeba požádat o přidání a garant skupiny může žadatele do skupiny přidat. To současně znamená, že cokoliv napíšete nebo sdílíte v této skupině se nedostane k jiným uživatelům na LinkedInu ani nikde jinde. Vše zůstane v dané tématické skupině.


Proč LinkedIn skupiny?

Dlouho jsme přemýšleli a diskutovali o nejvhodnějším prostoru pro naše sdružování se na internetu. LinkedIn skupiny jsme nakonec vybrali pro obecnou rozšířenost sítě LinkedIn, univerzálnost, jednoduché ovládání a dostačující funkcionalitu pro naše potřeby. Věříme, že se v nich velmi rychle a jednoduše zorientujete.


Kdo skupiny moderuje?

Každá skupina má svého moderátora, který je současně odborným grantem daného tématu. Můžete proto očekávat adekvátní prostor pro relevantní diskuzi


Otázky týkající se veřejné části

Co je to veřejná část Edusítě?

Dlouhodobým cílem Edusítě je zpřístupnit kontakty na odborníky jednotlivým školám a všem, kteří tyto odborníky potřebují pro rozvoj vzdělávání, své projekty a plány. K tomu bude sloužit veřejná část Edusítě, na které nyní pracujeme.

Tuto veřejnou část si můžete představit jako katalog (“zlaté stránky”), ve které budou vedeni jednotliví odborníci. Každý příjemce si zda bude moci nalézt daného odborníka na konkrétní téma ve svém okolí.


Kdo je příjemce?

Příjemcem označujeme kohokoliv, kdo má zájem o služby vás, odborníků na téma vzdělávání, projektového plánování a v oblasti rozvoje škol.

Může jít o ředitele škol a vzdělávacích institucí, učitele, vedoucích jednotlivých projektů a další osoby. Zkrátka všichni, kteří vás odborníky potřebují pro rozvoj vzdělávání, své projekty a plány.


Jak bude probíhat komunikace s příjemci (ten, kdo si vyhledává experta ve zlatých stránkách)?

Komunikace nebude nijak centralizovaná ani řízená. Příjemcům bude skrze veřejnou část Edusítě zpřístupněny ty kontaktní údaje, které si sami vyberete (preferovaně LinkedIn profil) a komunikace mezi nimi a vámi pak bude čistě na vás.


Je členství v síti zpoplatněno? Je poskytování služeb expertem zpoplatněno? Kdo to platí?

Členství v sítí bude zcela zdarma a nebude nijak zpoplatněno ani pro odborníky, ani pro příjemce.


Jsou k dispozici další detaily ohledně veřejné části Edusítě?

Veřejná část Edusítě je v tuto chvíli v intenzivním rozvoji a pracujeme na ní. Proto v tuto chvíli nemůžeme zodpovídat žádné detailnější otázky.

O její přípravě budete informování skrze tematické skupiny. Jakmile bude připravena, určitě se to dozvíte včetně všech detailních informací.


Mohu nějak pomoci?

Určitě! Budeme vděční za jakoukoliv pomoc ať už v podobě zpětné vazby, konkrétního nápadu, inspirace, dobrého příkladu nebo aktivního zapojení do realizace. Pokud se chcete jakkoliv zasadit o plné zprovoznění Edusítě, neváhejte nás kontaktovat na /email/