Pro garanty - materiály a podklady

Tato sekce je v tuto chvíli primárně věnována správě tematických LinkedIn skupin. Další informace a materiály budou přidány a aktualizovány společně se zveřejněním nového webu a Katalogu registrovaných odborníků.

Přivítací materiál pro členy tematické skupiny

Přivítací materiál pro členy - EDU 01, na webu