Prezentace vytyčující strategický záměr Edusítě

Kopie souboru Edusit - Strategicky zamer_kor

Přivítací materiál pro nové členy

Přivítací materiál pro členy - EDU 01, na webu

Distribuujeme jen těm, kteří jsou přijati do tematických skupin

Aktuálně pro garanty

Aktuálně pro garanty - EDU 02, na web