Základní informace o edusíti

Komu je Edusíť určena

Odborníci a zájemci o dané téma:

 • odborníci v oblastech intervence

 • stávající odborníci působící jako profesionálové

 • naše současné kontaktní osoby na školách

 • proaktivní učitelé ze škol s expertními znalostmi

 • členové ThinkTanků

 • akademici

Členové tematických skupin:

 • odborníci a zájemci, kteří byli přijati garanty do konkrétních tematických skupin - řídí se pravidly skupiny, diskutují k tématu, sdílejí zajímavé informace, zdroje atd.

Registrovaní odborníci Edusítě:

 • členové všech tematických skupin, kteří mají zájem poskytovat své know-how, rady a služby v určité oblasti vzdělávání příjemcům a za tímto účelem se stali registrovanými odborníky Edusítě

Příjemci:

 • představitelé uživatelské skupiny Edusítě, kteří hledají registrované odborníky Edusítě na svá témata

  • 1290 středních škol

  • 4172 základních škol

  • 5287 mateřských škol

  • centra vzdělávání a celoživotního učení

  • krajská pracoviště pro vzdělávání

  • vzdělávací organizace

  • další realizátoři vzdělávacích aktivit a projektů

  • a další...

Veřejnost

Kdokoliv z veřejnosti. Činnost Edusítě se na veřejnost v tuto chvíli nesoustředí.

Příjemci

Ti, kteří budou hledat pomoc v Katalogu registrovaných odborníků Edusítě (ředitelé, učitelé, pracovníci odboru školství aj.).

Odborníci a zájemci

Lidé, kteří sami sebe již nyní identifikují jako odborníky v tematických oblastech vzdělávání a v oblasti rozvoje škol, či se o tato a přidružená témata aktivně zajímají (učitelé, školitelé, akademici atp.).

Členové (tematických skupin)

Ti, kteří se stali členy alespoň jedné tematické skupiny = odeslali žádost o registraci a garant dané tematické skupiny jejich žádost přijal.

Nominanti na registrované odborníky

Ti, kteří byli v rámci našeho projektu interně vybráni jako nejvhodnější kandidáti pro oslovení s nabídkou registrace. Uzavřená, interní, neveřejná skupina, ze které se budou v první vlně rekrutovat první registrovaní odborníci.

Žadatelé registraci (do Katalogu registrovaných odborníků)

Ti, kteří mají zájem být vedeni ve veřejném katalogu registrovaných odborníků Edusítě, požádají o registraci skrze patřičný formulář a poskytnou požadované údaje a materiály. Jejich žádost bude následně posuzována v rámci procesu registrace. Jelikož v první vlně budou registrace uzavřené, půjde primárně o žadatele z řad Nominantů. Později však bude moci být žadatelem kterýkoliv Člen či Odborníci a zájemci.

Registrovaní odborníci Edusítě

Schválení žadatelé, kteří úspěšně projdou procesem registrace, tj. posouzením poskytnutých údajů a materiálů a následně schválením dvěma Garanty.

Garanti

Vybrané a interně organizované osoby, které jsou zodpovědné za komunikaci v jednotlivých tematických skupinách, komunikaci s žadateli o přijetí mezi registrované odborníky Edusítě a s registrovanými členy Edusítě v rámci svěřeného tématu.

Tento model je nyní spolu se samotným katalogem dolaďován. Základní princip a koncept však zůstává. Novou verzi budeme zveřejňovat společně s novým webem a samotným katalogem.

Strategický záměr Edusítě

Edusit - Strategicky zamer_na webu