Základní informace o edusíti

Cíle Edusítě

Do konce roku 2020 zapojit další 3 projekty do sítě tak, aby se rozšířilo množství odborníků, které Edusíť poskytuje. V Edusíti budou přihlášeny stovky členů.

Do polovinu roku 2021 dostat do všech středních škol informaci o existenci Edusítě.

Do konce roku 2020

 • v rámci P-KAP sjednotit a aktivovat 250 odborníků dostupných ve 14 krajích, schopných a ochotných poskytovat poradenství v 11 oblastech intervencí

 • v rámci jiných projektů a cílů - bude postupně doplňováno


Komu je Edusíť určena


Odborníci a zájemci o dané téma:

 • odborníci v oblastech intervence

 • stávající odborníci působící jako profesionálové

 • naše současné kontaktní osoby na školách

 • proaktivní učitelé ze škol s expertními znalostmi

 • členové ThinkTanků

 • akademici


Členové tematických skupin:

 • odborníci a zájemci, kteří byli přijati garanty do konkrétních tematických skupin

- řídí se pravidly skupiny, diskutují k tématu, sdílejí zajímavé informace, zdroje atd.


Registrovaní odborníci Edusítě:

 • členové všech tematických skupin, kteří mají zájem poskytovat své know-how, rady a služby v určité oblasti vzdělávání příjemcům a za tímto účelem se stali registrovanými odborníky Edusítě


Příjemci:

 • představitelé uživatelské skupiny Edusítě, kteří hledají registrované odborníky Edusítě na svá témata

  • 1290 středních škol

4172 základních škol

5287 mateřských škol

centra vzdělávání a celoživotního učení

krajská pracoviště pro vzdělávání

vzdělávací organizace

další realizátoři vzdělávacích aktivit a projektů

a další...

________

Edusíť vzniká v rámci systémových projektů Národního pedagogického institutu ČR.