Celoživotní učení

Mgr. Petr Paníček

petr.panicek@npicr.cz, 776 166 016

PhDr. Jana Bydžovská

jana.bydzovska@npicr.cz, 603 518 517


Digitální kompetence

Ing. Marie Vaněčková

marie.vaneckova@npicr.cz, 770 137 196


Inkluze

Mgr. Martin Pobořil

martin.poboril@npicr.cz, 777 245 441

Mgr. Jan Malbohan

jan.malbohan@nuv.cz, 731 070 732


Polytechnické vzdělávání

Ing. Bc. Tomáš Cimbálník

tomas.cimbalnik@npicr.cz, 602 421 243


Čtenářská gramotnost

Mgr. Veronika Fiedlerová

veronika.fiedlerova@npicr.cz, 774 320 575

Mgr. Květa Popjuková

kveta.popjukova@npicr.cz, 778 455 889


Matematická gramotnost

Mgr. Veronika Fiedlerová

veronika.fiedlerova@npicr.cz, 774 320 575

Mgr. Květa Popjuková

kveta.popjukova@npicr.cz, 778 455 889


Rozvoj výuky cizích jazyků

RNDr. Jitka Kunčarová

jitka.kuncarova@npicr.cz, 608 658 151

Mgr. Lýdie Valešová

lydie.valesova@npicr.cz, 606 460 708


Podpora kariérového poradenství

vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

RNDr. Petr Pokorný

petr.pokorny@npicr.cz, 776 133 506

Ing. Martina Hausdorfová

martina.hausdorfova@npicr.cz, 773 782 845


Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Ing. Kateřina Lichtenberková

katerina.lichtenberkova@npicr.cz, 603 284 505

Ing. Martina Hausdorfová

martina.hausdorfova@npicr.cz, 773 782 845


Odborné vzdělávání a spolupráce škol a zaměstnavatelů

Mgr. Martina Kaňáková

martina.kanakova@npicr.cz, 724 652 226

Ing. Jitka Pohanková

jitka.pohankova@npicr.cz, 724 652 220


Řízení a plánování

Mgr. Antonie Ondrouchová, DiS.

antonie.ondrouchova@npicr.cz, 774 304 808