Pro zájemce - registrovaní odborníci

Edusíť připravuje Katalog registrovaných odborníků. Ten bude určen jednotlivým školám a všem, kteří odborníky potřebují pro rozvoj vzdělávání, své projekty a plány. Spuštění první verze Katalogu registrovaných odborníků Edusítě je naplánováno na únor 2021.

Katalog registrovaných odborníků bude dobrovolný, otevřený a bezplatný systém, ve kterém bude moci zájemce o odborné služby vyhledat relevantního odborníka ve svém okolí a budou mu poskytnuty základní informace (obor, lokalita) a zprostředkovány kontaktní údaje (LinkedIn profil, email).

Katalog není placenou službou ani pro jednu ze zúčastněných stran a nijak nevstupuje do jakéhokoliv jednání o spolupráci mezi dotyčnými osobami.

Edusíť pouze poskytuje přístup k základním informacím o odbornících, kteří zažádali o registraci v katalogu a kteří splnili základní pravidla registrace.

Mezi registrované odborníky bude moci být přijat každý, kdo splní základní pravidla níže.

Co jako registrovaný odborník Edusítě získáte?

 • Statut registrovaného odborníka Edusítě

 • Vyšší možnost navázání spolupráce se školami a dalšími institucemi

 • Kontakt s dalšími členy Edusítě v rámci tematických LinkedIn skupin

 • Užitečné, aktuální informace z vaší oblasti

V tuto chvíli je registrace umožněna současným členům Edusítě. Registrace pro širší odbornou veřejnost plánujeme spustit v první polovině roku 2021. Máte-li zájem o to stát se registrovaným odborníkem Edusítě, vyplňte tento předregistrační formulář.


Pravidla pro registraci v rámci katalogu odborníků Edusítě:

U žadatele o registraci v rámci Edusítě se očekává:

 • Aktivní zájem a chuť neustále se vzdělávat v dané oblasti

 • Otevřený postoj k novým myšlenkám a výzvám

 • Schopnost samostatného úsudku a rozhodování

 • Systematický přístup k řešení problémů

 • Schopnost zpracovávat posudky, doporučení, formulovat argumenty

 • Spolehlivost a zodpovědnost

 • Příjemné, reprezentativní vystupování a komunikační dovednosti

Žadatel v rámci své žádosti potvrzuje, že:

 • má odpovídající vzdělání v oboru,

 • je seznámen s koncepcí NPI v dané oblasti, je s ní v souladu, je v kontaktu s garantem v dané oblasti a případné nejasnosti s ním aktivně komunikuje,

 • je členem dané odborné LinkedIn skupiny,

 • má zájem stát se registrovaným odborníkem v dané oblasti v rámci Edusítě,

 • má zájem a prostor poskytovat intervence, expertní poradenství a další služby školám a dalším vzdělávacím institucím

Žadatel v rámci své žádosti prokáže svoji kompetenci:

 • ověřitelnými referencemi od spolupracujících subjektů / zaměstnavatelů

 • ověřitelnými doporučeními jiných registrovaných odborníků v rámci Edusítě

 • odkazy na projekty, na kterých se uchazeč podílel

 • odkazy na publikační nebo akademickou činnost,

 • nebo registrací v jiných odborných registrech a seznamech.