Pro zájemce - Tematické skupiny

Tematické LinkedIn skupiny jsou místem setkávání jednotlivých členů Edusítě. Každá skupina je spravována odborným garantem, který pro vás bude pravidelně připravovat příspěvky do diskuze a moderovat společnou diskuzi.

Členství v tematické skupině je také vstupní branou k registraci v rámci katalogu registrovaných odborníků Edusítě. Zjistěte, jak se stát registrovaným odborníkem Edusítě.

Níže naleznete seznam všech skupin na LinkedInu. Rádi vás mezi sebou přivítáme. Rádi byste se stali členy tematické skupiny, ale nemáte LinkedIn? Kontaktujte garanta konkrétní tematické skupiny (níže). Rád vám pomůže.

Základní pravidla tematických skupin

  • Každý, kdo má zájem být členem skupiny, musí požádat o přijetí a jeho žádost je posléze schválena garantem skupiny.

  • Každý může sdílet odborné články, názory, postřehy a výstupy své práce s celou skupinou.

  • Držíme se tématu, pro který je daná skupina vytvořena.

  • Skupinu nepoužíváme k propagaci vlastních komerčních aktivit.

  • Administrátoři skupiny mají právo diskuzi moderovat a nevhodné příspěvky korigovat či v nejzazších případech mazat.

Seznam tematických skupin a kontakty na jejich garanty

Celoživotní učení

Mgr. Petr Paníček

petr.panicek@npicr.cz, 776 166 016

PhDr. Jana Bydžovská

jana.bydzovska@npicr.cz, 603 518 517

Odkaz na LinkedIn skupinu

Digitální kompetence

Ing. Marie Vaněčková

marie.vaneckova@npicr.cz, 770 137 196

Odkaz na LinkedIn skupinu

Inkluze

Mgr. Martin Pobořil

martin.poboril@npicr.cz, 777 245 441

Mgr. Jan Malbohan

jan.malbohan@nuv.cz, 731 070 732

Odkaz na LinkedIn skupinu

Polytechnické vzdělávání

Ing. Bc. Tomáš Cimbálník

tomas.cimbalnik@npicr.cz, 602 421 243

Odkaz na LinkedIn skupinu


Čtenářská gramotnost

Mgr. Veronika Fiedlerová

veronika.fiedlerova@npicr.cz, 774 320 575

Mgr. Květa Popjuková

kveta.popjukova@npicr.cz, 778 455 889

Odkaz na LinkedIn skupinu

Matematická gramotnost

Mgr. Veronika Fiedlerová

veronika.fiedlerova@npicr.cz, 774 320 575

Mgr. Květa Popjuková

kveta.popjukova@npicr.cz, 778 455 889

Odkaz na LinkedIn skupinu

Rozvoj výuky cizích jazyků

RNDr. Jitka Kunčarová

jitka.kuncarova@npicr.cz, 608 658 151

Mgr. Lýdie Valešová

lydie.valesova@npicr.cz, 606 460 708

Odkaz na LinkedIn skupinu

Podpora kariérového poradenství

vč. prevence předčasných odchodů ze vzdělávání

RNDr. Petr Pokorný

petr.pokorny@npicr.cz, 776 133 506

Ing. Martina Hausdorfová

martina.hausdorfova@npicr.cz, 773 782 845

Odkaz na LinkedIn skupinu

Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

Ing. Kateřina Lichtenberková

katerina.lichtenberkova@npicr.cz, 603 284 505

Ing. Martina Hausdorfová

martina.hausdorfova@npicr.cz, 274 022 456

Odkaz na LinkedIn skupinu

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A SPOLUPRÁCE ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ

Mgr. Martina Kaňáková

martina.kanakova@npicr.cz, 724 652 226

Ing. Jitka Pohanková

jitka.pohankova@npicr.cz, 724 652 220

Odkaz LinkedIn skupina


Řízení a plánování